Orientasi Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Kawahamanuk adalah:

1 Pendidikan Anak Usia Dini AL-FARUQ

_dsc0032

2 Taman Kanak-kanak

_dsc0027

3 Sekolah Dasar Negeri KawahManuk

_dsc0031

4 Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Pelita Subana

_dsc0034

5 Madrasah Aliyah Subulul Huda

_dsc0102

Jika dikatergorikan berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah penduduk Desa Kawamanuk menurut pendidikannya adalah:

Belum Sekolah 179 Orang
Tidak Tamat Sekolah 8 Orang
Tamat SD/Sederajat 628 Orang
Tamat SLPP/Sederajat 224 Orang
Tamat SLTA/Sederajat 154 Orang
Tamat Akademi/Sederajat 7 Orang
Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 34 Orang
Advertisements